Program
08:00
Dørene åpnes og frokost serveres
08:40
Dørene til hovedsalen åpnes
09:00
Program starter
Colin Moon - "How to crack the global code"
Panelsamtale
Awards del 1
10:15
Pause til 10:45
Sigurd Granmark - "KulTur"
Awards del 2
11:30
Lunsj til 12:15
Armand Vestad - "Modige ledere gjør gull av hull"
Kimiya Sajjadi - "Øk mangfoldet -tiltak og fallgruver i rekrutteringsprosessen"
Panelsamtale
Awards del 3
Elin Hauge - "Speil, speil på veggen der, finn den beste kandidaten her"
Espen Skorstad - "Hvordan beholde sine ansatte"
Awards del 4
15:15
Program slutt