Velkommen til The Hunt 2023
Leave no talent behind
Den Norske Opera & Ballett i Oslo
29. mars. 08.00 - 15.00
The Hunt 2023 setter fokus på blant annet inkludering og mangfold i arbeidslivet, fremtidens rekrutteringsmetoder og det å være en attraktiv arbeidsgiver.
På The Hunt holder vi også FINN jobb Awards - en prisutdeling som har som formål å både synligjøre og hylle solide presentasjoner blant våre kunder. I år vektlegger vi spesielt arbeid og presentasjoner som har bidratt til et inkluderende arbeidsliv som skaper like jobbmuligheter for alle.